Obec Radvanice

Historie obce Radvanice

Přesné datum založení obce Radvanice není známo, první zmínka je z roku 1374, ale podobné osady vznikaly dříve, pravděpodobně již v průběhu 13. století. Název obce je odvozen od jména jejího zakladatele "Radovana".

Podrobnější informace najdete v knize RADVANICE Obec půhončí a poddanská  a podrobné zprávy a zápisy obsahuje i Pamětní kniha obce Radvanic, která byla založena v roce 1923 a prvním kronikářem obce byl František Vymětalík, úředník zemského úřadu v Brně nebo v obecních kronikách.

 

 

PF 2017

pf 2017.jpg

Cvičení dětské jógy

Upozorňujeme zájemce o cvičení dětské jógy, že cvičení začíná od čtvrtka 13.10.2016 od 17,30 hod. 

 

Stavba dálnice

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde. 

 

Územní plán Radvanice

Podrobné informace najdete zde

Dotace

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r. 2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

Olomoucký kraj poskytnul v roce 2014 příspěvek ve výši 8500Kč na pořízení 1ks čtyřdílného žebříku Profi Al/HN3L pro vybavení požárního vozidla SDH Radvanice

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst.3 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Dotace SDH.jpg

POV Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

28. 4. Vlastislav

Zítra: Robert