Obec Radvanice

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
OZV 6/2003 O mistním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.1.2004

OZV 5/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.1.2004

OZV 4/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


2.3.2003

OZV 4/2002 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.3.2002

OZV 1/2000 O místních poplatcích

8.7.2000

OZV 3/1999 O zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů v obci

19.8.1999

OZV 2/1998 O nakládání s komunálním odpadem

29.4.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

DOTACE 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky SDH v souladu s Programem na podporu JSDH.

Podrobnější informace naleznete zde

IMG_20170524_191025.jpg

 

Hlasujte o nejlepší proměnu roku 2017. 

Naše obec se zúčastnila putovní výstavy "Má vlast cestami proměn". Tuto výstavu jste v naší obci mohli shlédnout na hody ve dnech 14. -16. 7., fotografie z této akce najdete zde.

Zde můžete hlasovat pro naši proměnu - obecní dům.

DSC_4190.jpg

 

PF 2017

pf 2017.jpg

 

Stavba dálnice

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde. 

 

Územní plán Radvanice

Podrobné informace najdete zde

Dotace

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r. 2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

Olomoucký kraj poskytnul v roce 2014 příspěvek ve výši 8500Kč na pořízení 1ks čtyřdílného žebříku Profi Al/HN3L pro vybavení požárního vozidla SDH Radvanice

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst.3 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Dotace SDH.jpg

POV Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

Aktuality