Obec Radvanice

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
OZV 6/2003 O mistním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.1.2004

OZV 5/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.1.2004

OZV 4/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


2.3.2003

OZV 4/2002 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu


1.3.2002

OZV 1/2000 O místních poplatcích

8.7.2000

OZV 3/1999 O zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů v obci

19.8.1999

OZV 2/1998 O nakládání s komunálním odpadem

29.4.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

DOTACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj podpořil finanční částkou 500 000 korun akci "Stavební úpravy odstavné plochy pro komunální techniku a sberné místo v obci Radvanice"

DSCN2037.JPG 

DOTACE JSDH 2019

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup věcného vybavení JSDH Radvanice v roce 2019  částkou 16 500 korun.

IMG_20190908_152921.jpg

 

 

DOTACE 2018

Projekt "Workoutové hřiště v obci Radvanice" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 220 694 Kč.

 DSCN1654.JPG

DOTACE JSDH 2018

Olomoucký kraj finančně podpořil částkou 26 000 Kč pořízení motorového kalového čerpadla s příslušenstvím.

DSCN1624.JPG

DOTACE 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky SDH v souladu s Programem na podporu JSDH.

Podrobnější informace naleznete zde

IMG_20170524_191025.jpg

STAVBA DÁLNICE

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde

 

ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE

Podrobné informace najdete zde

DOTACE

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r. 2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

 

POV OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand