Obec Radvanice

Současnost

Radvanice jsou poměrně malá obec s 292 obyvateli. Věkové rozvrstvení obyvatel k poslednímu sčítání lidu k 1.3.2001 bylo: dětí od 0-14 let 59, od 15-59 let 187 a ve věku vyšším 60 let 46 lidí. Z tohoto počtu je 140 mužů a 152 žen. Obyvatelé obce žijí v rodinných domech, celkový počet domů je 92, z toho 98 bytových jednotek.
Naše obec nemá základní školu, spádovou obcí pro 1-5 ročník je základní škola v Prosenicích, od 6-9 ročníků děti převážně dojíždějí do škol v Přerově. Děti předškolního věku chodí do mateřské školy do Buku. Obec taktéž nemá zdravotní středisko, občané dochází do zdravotního střediska do Prosenic, kde je zajištěna zdravotní péče o školní mládež, praktický lékař a zubní lékař. V obci je jedna prodejna se smíšeným zbožím, která je ve vlastnictví Jednoty Hranice. Jsou tu dvě pohostinství. Jedno se nachází na návsi, zde je soustředěna většina kulturních akcí v obci, a to každoroční "Obecní ples", pořádaný obecním zastupitelstvem, setkání s důchodci, veřejné schůze a schůze místních spolků myslivců a hasičů. Druhé pohostinství "Hospoda u Vendulky" se nachází na cestě k nádraží.
Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci. Plynofikace obce byla dokončena v roce 1996 a v tomto roce došlo také k dotažení telefonické sítě Českého Telecomu. Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá, neboť železniční zastávka Prosenice, vzdálena 500 m, leží na hlavní trase č.270 Praha-Ostrava. Spojení do okresního města Přerova je možné i autobusovou linkou Přerov-Velký Újezd. Velkým zásahem do života obce bude plánovaný úsek dálnice D1 Přerov-Lipník nad Bečvou, tato stavba je ve fázi projektové dokumentace a termín započetí stavby není určen.
nahoru

Kultura a sport

Z pravidelných kulturních akcí v obci jsou každoroční hody, pořádané okolo 15. července na Jindřicha. Tradice hodů v Radvanicích je známa v širokém okolí. Na návsi bývají pouťové atrakce. Program hodů je už po mnoho let stejný, sobota dopoledne - turnaj v malé kopané o "Pohár starosty", v neděli ráno je slavnostní mše v místní kapli, po ní fotbalové utkání "svobodní & ženatí" a po obědě ukázkové cvičení hasičského sboru. Každý večer v pátek, sobotu a neděli bývá hodová zábava.
Sportovního vyžití v obci moc není, je zde pouze fotbalové hřiště, které je udržováno fotbalovým klubem FC Radvanice, družstvo hraje přerovskou ligu malé kopané. Na vylepšení těchto podmínek si dalo Obecní zastupitelstvo do plánu výstavbu universálního sportovního hřiště, které bylo již zrealizováno .

Projekty a záměry

Obecní dům

  1. oprava místních komunikací v části nové zástavby a silnice na "Kříba"
  2. architektonický projekt a realizace parkové úpravy na návsi - realizováno
  3. vybudování univerzálního sportovního hřiště za návsí - realizováno
  4. přestavba domu č. 9 na Obecní úřad a výstavba multifunkčního sálu - realizováno 2002-2003
  5. oprava kanalizace a výstavba čističky odpadních vod
  6. přestavba budovy bývalé školy na malometrážní byty
  7. vybudování odpočinkového areálu za hřištěm

 

Sportovní areál

DOTACE JSDH 2018

Olomoucký kraj finančně podpořil částkou 26 000Kč pořízení motorového kalového čerpadla s příslušenstvím

DSCN1624.JPG

DOTACE 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky SDH v souladu s Programem na podporu JSDH.

Podrobnější informace naleznete zde

IMG_20170524_191025.jpg

 

Hlasujte o nejlepší proměnu roku 2017. 

Naše obec se zúčastnila putovní výstavy "Má vlast cestami proměn". Tuto výstavu jste v naší obci mohli shlédnout na hody ve dnech 14. -16. 7., fotografie z této akce najdete zde.

Zde můžete hlasovat pro naši proměnu - obecní dům.

DSC_4190.jpg

 

PF 2017

pf 2017.jpg

 

Stavba dálnice

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde. 

 

Územní plán Radvanice

Podrobné informace najdete zde

Dotace

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r. 2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

Olomoucký kraj poskytnul v roce 2014 příspěvek ve výši 8500Kč na pořízení 1ks čtyřdílného žebříku Profi Al/HN3L pro vybavení požárního vozidla SDH Radvanice

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst.3 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Dotace SDH.jpg

POV Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk