Obec Radvanice

Obec Radvanice 

Obec Radvanice se nachází asi 8 km severně od města Přerova. Radvanice jsou součástí sdružení obcí mikroregionu Pobečví. Sdružení má 16 obcí soustředěných podél řeky Bečvy. Její katastrální rozloha je 292 ha a leží v průměrné nadmořské výšce 269 m. Je to poměrně malá obec s necelými 300 obyvateli. Rozprostírá se z části v menší kotlině a z části na návrší, s městy je dobře dostupná po železnici, neboť leží na hlavní trase Přerov-Ostrava.
První záznamy o založení obce jsou datovány od roku 1374. Centrem obce je náves, která si zachovává svůj téměř původní tvar staroslovanské okrouhlice. Zde se také nachází kaple zasvěcená "Rozeslání svatých apoštolů, která byla postavena v roce 1848 a pomník padlým z první světové války zbudovaný v roce 1926. Další chráněnou památkou je vzrostlá lípa malolistá vysazená v roce 1919 před gruntem č. 5 po 1. světové válce  na počest osvobození.

 

pozvanka1x.jpg

 

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde. 

 

 PF 2016

 

Územní plán Radvanice

Podrobné informace najdete zde

 

Dotace

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r.2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

Cvičení Jógy

KDY: od 24. 9. 2015, děti od 17:30, dospělí od 18:30 a následně každý čtvrtek, Dospělí cena 50 Kč za lekci, děti zdarma
KDE : Kulturní dům
Cvičení povede Zuzana Viznarová – cvičitelka jógy.
S sebou si vezměte cvičební úbor, podložky budou zajištěny.
Jóga je zaměřena na nácvik dýchání, soustředění, relaxaci, meditaci a zlepšení fyzické kondice pro všechny věkové kategorie.
Více informací na:

www.jogazuza.cz
Cvičení Jógy v.docx

Olomoucký kraj poskytnul v letošním roce příspěvek ve výši 8500Kč na pořízení 1ks čtyřdílného žebříku Profi Al/HN3L pro vybavení požárního vozidla SDH Radvanice

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst.3 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Dotace SDH.jpg

Anketa obce Radvanice na využití Multifunkčního domu

Prosíme všechny naše občany, kterým není lhostejné dění v místě jejich bydliště, aby laskavě vyplnili následující anketu. Dotazník můžete vyplnit i anonymně a vhodit do schránky obecního úřadu, či předat kterémukoliv zastupiteli, a ten jej rád na OÚ doručí. Dotazník je možné stáhnout i zde, vyplnit jej v elektronické podobě a zaslat e-mailem:

ou.radvanice@cbox.cz
ANKETNÍ LÍSTEK

POV Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným