Obec Radvanice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADUDatum konání:
25.3.2017

stažený soubor.png

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v Radvanicích bude proveden v sobotu

25. 3. 2017 od 10,30 do 11,00 hod.

u obchodu JEDNOTY

 

 

Patří do odpadu

 • nádoby se zbytky škodlivin (plechovky, kanystry, plastové nádoby od barev, ředitel, chemikálií)
 • oleje a zaolejované materiály, olejové filtry, zaolejované hadry,
 • rozpouštědla, staré chemikálie, nemrznoucí kapaliny, staré barvy
 • olověné akumulátory
 • tužkové a knoflíkové baterie
 • zářivky a výbojky
 • staré léky
 • vyřazené ledničky
 • vyřazené televizory a monitory
 •  
Nepatří do odpadu
 • směsný komunální odpad
 • velkoobjemový odpad
 • staré pneumatiky
 • biologický a kompostovatelný odpad
 • kovový odpad a jiné druhy využitelných odpadů jako čisté plasty, papír a sklo  ODPADY UKLÁDEJTE DO NÁDOB K TOMU URČENÝCH!DO POPELNIC NEPATŘÍ STAVEBNÍ MATERIÁL!Chceteli dostávat informace o dění v naší obci přihlaste se na mail: ou.radvanice@cbox.cz
 • nebo sms  - mob. 734 261 101
 •  
 • PYTLE K POPELNICÍM DÁVEJTE JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ! RISKUJETE, ŽE NEBUDOU ODVEZENY!
 • POZOR: UPOZORŃUJEME OBČANY NA ZÁKAZ SPALOVÁNÍ UMĚLÝCH HMOT A MATERIALŮ, ZE KTERÝCH VZNIKAJÍ SPALOVÁNÍM NEBEZPEČNÉ LÁTKY! CHRAŃTE SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ VŠECH SPOLUOBČANŮ! TŘIĎTE ODPADY!
 • ZÁJEMCI O NOVÉ POPELNICE SI JE MOHOU OBJEDNAT NA 
 •  

DOTACE 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky SDH v souladu s Programem na podporu JSDH.

Podrobnější informace naleznete zde

IMG_20170524_191025.jpg

 

Hlasujte o nejlepší proměnu roku 2017. 

Naše obec se zúčastnila putovní výstavy "Má vlast cestami proměn". Tuto výstavu jste v naší obci mohli shlédnout na hody ve dnech 14. -16. 7., fotografie z této akce najdete zde.

Zde můžete hlasovat pro naši proměnu - obecní dům.

DSC_4190.jpg

 

PF 2017

pf 2017.jpg

 

Stavba dálnice

Nejnovější informace o probíhající stavbě dálnice D1 najdete zde. 

 

Územní plán Radvanice

Podrobné informace najdete zde

Dotace

z programu Obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v r. 2014, byla v naší kapli Rozeslání svatých apoštolů provedena oprava a montáž technického vybavení zvonu v nákladu 30 613,-Kč

Zvon_002.jpg
Radvanice_montáž_2014__(67).JPG

Olomoucký kraj poskytnul v roce 2014 příspěvek ve výši 8500Kč na pořízení 1ks čtyřdílného žebříku Profi Al/HN3L pro vybavení požárního vozidla SDH Radvanice

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst.3 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Dotace SDH.jpg

POV Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytnul obce Radvanice příspěvek z POV Olomouckého kraje na "Zpracování návrhu územního plánu obce Radvanice" ve výší 75000,-Kč

Územní plán 005.jpg
Územní plán 005.jpg

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan