Fulltextové vyhledávání

30. 3. Arnošt

Zítra: Kvido
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Fotogalerie a obecní akce > Současnost obce

Současnost

Radvanice jsou poměrně malá obec s 292 obyvateli. Věkové rozvrstvení obyvatel k poslednímu sčítání lidu k 1.3.2001 bylo: dětí od 0-14 let 59, od 15-59 let 187 a ve věku vyšším 60 let 46 lidí. Z tohoto počtu je 140 mužů a 152 žen. Obyvatelé obce žijí v rodinných domech, celkový počet domů je 92, z toho 98 bytových jednotek.
Naše obec nemá základní školu, spádovou obcí pro 1-5 ročník je základní škola v Prosenicích, od 6-9 ročníků děti převážně dojíždějí do škol v Přerově. Děti předškolního věku chodí do mateřské školy do Buku. Obec taktéž nemá zdravotní středisko, občané dochází do zdravotního střediska do Prosenic, kde je zajištěna zdravotní péče o školní mládež, praktický lékař a zubní lékař. V obci je jedna prodejna se smíšeným zbožím, která je ve vlastnictví Jednoty Hranice. Jsou tu dvě pohostinství. Jedno se nachází na návsi, zde je soustředěna většina kulturních akcí v obci, a to každoroční "Obecní ples", pořádaný obecním zastupitelstvem, setkání s důchodci, veřejné schůze a schůze místních spolků myslivců a hasičů. Druhé pohostinství "Hospoda u Vendulky" se nachází na cestě k nádraží.
Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci. Plynofikace obce byla dokončena v roce 1996 a v tomto roce došlo také k dotažení telefonické sítě Českého Telecomu. Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá, neboť železniční zastávka Prosenice, vzdálena 500 m, leží na hlavní trase č.270 Praha-Ostrava. Spojení do okresního města Přerova je možné i autobusovou linkou Přerov-Velký Újezd. Velkým zásahem do života obce bude plánovaný úsek dálnice D1 Přerov-Lipník nad Bečvou, tato stavba je ve fázi projektové dokumentace a termín započetí stavby není určen.
nahoru

Kultura a sport

Z pravidelných kulturních akcí v obci jsou každoroční hody, pořádané okolo 15. července na Jindřicha. Tradice hodů v Radvanicích je známa v širokém okolí. Na návsi bývají pouťové atrakce. Program hodů je už po mnoho let stejný, sobota dopoledne - turnaj v malé kopané o "Pohár starosty", v neděli ráno je slavnostní mše v místní kapli, po ní fotbalové utkání "svobodní & ženatí" a po obědě ukázkové cvičení hasičského sboru. Každý večer v pátek, sobotu a neděli bývá hodová zábava.
Sportovního vyžití v obci moc není, je zde pouze fotbalové hřiště, které je udržováno fotbalovým klubem FC Radvanice, družstvo hraje přerovskou ligu malé kopané. Na vylepšení těchto podmínek si dalo Obecní zastupitelstvo do plánu výstavbu universálního sportovního hřiště, které bylo již zrealizováno .

Projekty a záměry

Obecní dům

  1. oprava místních komunikací v části nové zástavby a silnice na "Kříba"
  2. architektonický projekt a realizace parkové úpravy na návsi - realizováno
  3. vybudování univerzálního sportovního hřiště za návsí - realizováno
  4. přestavba domu č. 9 na Obecní úřad a výstavba multifunkčního sálu - realizováno 2002-2003
  5. oprava kanalizace a výstavba čističky odpadních vod
  6. přestavba budovy bývalé školy na malometrážní byty
  7. vybudování odpočinkového areálu za hřištěm

 

Sportovní areál