Fulltextové vyhledávání

23. 10. Teodor

Zítra: Nina
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 6/2003 O mistním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu

1.1.2004

OZV 5/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu

1.1.2004

OZV 4/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu

2.3.2003

OZV 4/2002 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu

1.3.2002

OZV 1/2000 O místních poplatcích

8.7.2000

OZV 3/1999 O zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů v obci

19.8.1999

OZV 2/1998 O nakládání s komunálním odpadem

29.4.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech